Wanneer je een groot team van mensen aanstuurt, is het niet ongebruikelijk dat daar zo nu en dan ruzies ontstaan. Conflicten onder personeel dienen opgelost te worden, aangezien het de werksfeer voor het hele team negatief kan beïnvloeden. Bevorder de sfeer binnen het team door regelmatig iets leuks te doen met z’n allen, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje Scheveningen. Zo los je conflicten binnen personeel op.

Luister

Mensen kunnen over erg onbenullige dingen een conflict krijgen en als manager of eigenaar heb je dan snel de neiging om het weg te wuiven en je personeel niet serieus te nemen. Gevaarlijk! Want dat jaagt je personeel niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen jou in het harnas. Doe daarom altijd moeite om verhalen aan te horen. Doe dat zowel met alle betrokken partijen in het conflict als één op één.

Verplaats jezelf in beide kanten

Het zou zomaar kunnen dat je het roerend eens bent met één van de twee en vindt dat de ander dat maar te accepteren heeft. Probeer desondanks naar beide kanten van het verhaal te luisteren en begrip te tonen voor beide kanten van het conflict. Als jij als manager een kant gaat kiezen ben je nog verder van huis.

Zoek gepaste afstand

Hoe belangrijk het ook is voor jou als manager dat een conflict op de werkvloer opgelost wordt. Het is niet altijd jouw taak. Probeer aan te voelen wanneer jij wel of niet moet ingrijpen. Onderlinge ruzies kunnen een privé-aangelegenheid zijn waarbij inmenging van een manager niet gewenst is. Houdt daarom gepaste afstand. Wanneer een conflict het verloop van werkzaamheden binnen de onderneming in de weg zit, wordt het wel tijd om in te grijpen. Je kunt mensen niet dwingen om vrede te sluiten. Je kunt wel van ze vragen om het conflict niet langer de werkzaamheden te laten beïnvloeden.

Bevorder de werksfeer

Tot slot kun je conflicten op de werkvloer voor een groot deel ook voorkomen door een ontspannen sfeer te creëren op de werkvloer. Dit kun je doen door regelmatig teambuilding evenementen op te zoeken, maar ook door regelmatig wat leuks te doen met z’n allen, zoals een bootcamp, beach yoga, suppen of een leuke Haka workshop. Ook kan het helpen om regelmatig met het team een gezamenlijk incheck momentje te houden, waarbij je vraagt hoe iedereen er momenteel bij zit en of ze nog iets van het hart moeten wat betreft de gang van zaken binnen de onderneming op het moment.